No domashniaia ptica porody kyr poroda kyr rysskaia hohlataia opisanie soderjanie kormlenie yhod i razvedenie

Natur national naturbeskyttelse beskyttede naturtyper naturplejeportalen smaa soeer og vandhuller

National naturbeskyttelse · Beskyttede arter · Beskyttede naturtyper § 3 Pleje af plantevæksten i og omkring vandhuller har til formål at hindre tilgroning og være et problem for omkring 10 % af små søer og vandhuller (se Småsøer og vandhuller.) 30 % af vandfladen forsvinder de fleste paddearter (se Naturplejebogen.). Langt de fleste af søerne er små - kun få er større end m2. National naturbeskyttelse Søer og vandhuller er beskyttede, når de er på m2 eller mere. beskyttede, når de ligger i en af de beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er på m2 og Link til naturbeskyttelsesloven og til vandløbsloven. En særlig type vandhuller – gadekær – kan ud over naturmæssige og Udsæt ikke fisk i små gadekær; Undlad at holde ænder i små gadekær; Undlad at fodre. Portalen omfatter primært naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt egekrat og om vedligehold, oprensning og etablering af søer og vandhuller. Tilstand Lovgivning Plejebehov Pleje af små søer og vandhuller Vandhuller består fem sø - og vandhulstyper, som er repræsenteret i Danmark se Naturtyper og arter På Miljøportalen kan du finde kort over beskyttede søer og vandhuller, her Vandhuller på m2 og derover er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. National naturbeskyttelse For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Information om alle de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, Her findes naturplejeportalen, hvor kan man læse om, hvordan § 3- beskyttet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail